PRAKSISPLAN

 

Dokumentnavn: Praksisplan for læge Kell Eriksen, Smedegade 6, 4200 Slagelse
   
Version: 1.0
   

Dato for ikrafttrædelse:

1-1-2016
   
Revideres senest: 1-1-2019
   
Ansvarlig for dokumentet: Kell Eriksen
   
Godkendt af: Leder: læge Kell Eriksen
   

Formål:

Beskrivelse af klinikken
   
Hvem gælder dokumentet for: Hele klinikken
   

Indhold:

1. Beskrivelse af klinikken.
2. Personale.
3. Klinikkens rytme.
4. Lægen er ansvarlig for.
5. Sygeplejersken er ansvarlig for.
6. Sekretæren er ansvarlig for.
7. Værdigrundlag.
8. Klinikkens ansigt udadtil.

   
1. Beskrivelse af klinikken:

Klinikken, som er en solopraksis, er en del af Lægecenteret på Rådhuspladsen i Slagelse. Der er i alt 6 PLO, en øjenlæge og en hudlæge . Desuden en fodterapeut, en psykologisk klinik samt en zoneterapeut.. I Slagelse er der herudover 20 PLO, en pædiater/allergolog, en gynækolog, en psykiater, en ortopædkirurg, og endnu to øjenlæger og 2 otologer.

Jeg er uddannet læge fra 1980, og har været praktiserende læge fra 1994.

Der er for tiden tilmeldt 1700 gruppe 1 patienter og kun ganske få gruppe 2, dvs. lidt over landsgennemsnittet, der er lukket for patienttilgang fra maj 2014.

Praksis hører til i Region Sjællands vagtkreds.

Jeg er ophørt med at tage lægevagter fra januar 2008. Der vil være mulighed for at følge nabokolleger på lægevagt.

   
2. Personale:

I klinikken er ansat 1 sekretær og 1 sygeplejerske, henholdsvis 27 og 25 timer ugentligt.

EDB-system hedder MEDWIN.

   
3. Klinikkens rytme:

Normal åbningstid er kl. 8 - 16.
Onsdag med aftenkonsultation til kl 17
Fredag fungerer "dagringen" fra kl. 12.00 - dvs. 8 P.L.O. i Lægecenteret skiftes til at passe det akutte, og de andre kan lukke kl. 12. Hver 8. fredag skal klinikken så holde åbent til kl. 16.

8.00 - 9.00: Telefonkonsultation, Kell sidder ved telefonen og giver svar på undersøgelser o.lign, tager stilling til nye problemer med rådgivning eller måske en tid, evt. akut samme dag, aftaler sygebesøg - men også alm. tidsbestilling og receptfornyelse.

9.00 -15.00: Sekretæren sidder ved telefonen receptfornyelse og tidsbestilling fortrinsvis fra 9.00-14.00

9.00 - 12.00 og 13.30 - 16.00: konsultation, børneundersøgelser, svangreundersøgelser, helbredsattester o.lign.

Akutte sygebesøg aflægges mellem 12.30 og 13.30 eller efter fyraften.

Ved almindelig bestilling af konsultation sættes normalt 15 min. af, idet vi prøver at få patienten til nogenlunde at sige, hvad det drejer sig, så man evt. kan markere det som en lidt kortere tid ellers måske ekstra/dobbelt tid. (det er dog ikke altid, at pt.. vil betro sekretæren, hvad det drejer sig om.)

Visse ting får altid ekstra tid:

"                    1. graviditetsundersøgelse. 45 min

"                    Visse kirurgiske indgreb 30 min              

idet der jo så nogle gange kan knibes en hurtig ting ind i mellem.

Herudover kan diverse attester/erklæringer kræve særlig tid afsat, selvfølgelig bedst, hvis vi er rimeligt nøjagtig klar over, hvad det er for en slags attest:

"                    Helbredsattest til forsikring 30 min

"                    Generel helbredserkl. (kommunen - pension o.lign)  1 time

Disse rammer for tidsbestilling holder stort set, men ofte med lidt modifikationer:

Akutte konsultationer aftalt i telefontiden sættes ind, hvor der synes at være plads til det.

Vi lægger stor vægt på, at få tiderne til at holde - er ofte klar til at tage pt. ind til tiden, og i hvert fald sjældent med ventetid ud over 15 min. Dukker der for mange emner op undervejs, kan det blive nødvendigt med en ny tid. Virkelig akutte behov for f.eks. sygebesøg, så Kell må forlade klinikken midt i det hele er yderst sjældne.

Hvis det er muligt, skrives evt. henvisninger med det samme - ellers sættes de på venteliste i computeren og skrives i en pause, lige efter fyraften eller en af de nærmeste dage - alt efter, hvor meget de haster. Ved f.eks. halvakutte indlæggelser pr. telefon - og som måske er forudset i forvejen og derfor ikke kræver konfrontation, sendes indlæggelsessedlen via Edifact..

Recepter skrives ved konsultationen, helst så papirløst som muligt, dvs som Edifact til bestemt apotek eller til receptserveren, godkendes af undertegnede inden de afgår herfra.

   
4. Lægen er ansvarlig for: Personale, edb system, akkreditering, introduktion af nyt personale, indkøb af apparatur til klinikken, kurser, kompetenceudvikling, personalemøder og MUS samtaler.
   
5. Sygeplejersken er ansvarlig for:

Indkøb af forbindsstoffer + tjek af udløb på disse
Patientsikkerhed
Webquality kvalitetstjek af vores laboratorieprøver
Deksonline kvalitetstjek

   
6. Sekretæren er ansvarlig for:

Tjekke udløb vacciner/medicin/testmaterialer f.eks. klamydiatest, agarplader, urinstix osv i klinikken

Indkøb af vacciner, medicin til lægetasken, kontorartikler, klinikvarer, regnskab, pakke laboratorieprøver efter forskrevne regler fra laboratoriet.

   
7. Værdigrundlag:

– Ensartet udadtil, men med plads til og respekt for individuelle behov.

– Høj faglig standard (udnyttelse af alles kompetencer)

– Patientorientering

– Løbende udvikling og forbedringer

   
8. Klinikkens ansigt udadtil:

– Lyst

– Kvalitet uden ekstravagance

– Pt. – og serviceorienteret

– Rent

– Let at finde rundt i

– Nemt at komme til og i kontakt med