PRAKTISK INFORMATION


E-mail konsultation

Emailkonsultation kan bruges, hvis du har korte præcise spørgsmål.

Email kommunikation må ikke bruges i akutte tilfælde. Da skal du ringe til klinikken.


Patient/lægeforhold
Vi prioriterer det nære patient/lægeforhold højt, ligesom en høj grad af tilgængelighed - der vil sjældent være mere end 4 dages ventetid på også ikke-akutte konsultationer(hvis der ikke ønskes specifikke tider f.eks. sidst på eftermiddagen).

Ved akut opstået sygdom vil man hyppigt kunne få en tid samme dag.


Sygebesøg:
Nødvendige sygebesøg i hjemmet(visiteret af lægen mellem kl 8-9)foretages i middagspausen kl. 12.00-13.30. 

 

Kontakt til klinikken via nettet
Bestil tid, forny recepter eller skrive til lægen enten via menupunkterne RECEPTFORNYELSE, TIDSBESTILLING , E-KONSULATION eller klik på den gule knap  E-KONS LOGIN (alle på forsiden).

Obs! ved tidsbestilling over nettet til blodprøvetagning skal dette være inden kl 14:30.

 

Samarbejde
Vi har et godt samarbejde med de øvrige praktiserende læger i centret, under ferier eller efteruddannelse henviser vi til hinanden.

 

Speciallæger
Ligeledes er afstanden til speciallæger i psykiatri, hudsygdomme, øje, øre/næse/hals samt en fysioterapiklinik kun kort.

 

Uddannelseslæge
Der er tilknyttet en uddannelseslæge ½ år ad gangen, således at der som regel vil være 2 læger til stede.

 

EDB udstyr
Klinikken er fuldt udstyret med EDB og andet elektronisk udstyr, de fleste laboratorieundersøgelser udføres på stedet, eller sendes direkte videre til sygehuset.

 


Medicinbestilling vanedannende medicin:
Retningslinier, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Der bør maximalt udleveres afhængighedsskabende medicin til en måneds forbrug ad gangen.
Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet eller telefonen.

Afhængighedsskabende midler er i henhold til sundhedsstyrelsen/WHO:

  • Morfin og morfinlignende midler  som f.eks dolol, tramadol og oxycontin.
  • Beroligende medicin og lignende stoffer inklusiv sovemedicin. Fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal i henhold til sundhedsstyrelsens regler
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale f.eks ADHD medicin.