BLODTRYKSKONTROL


Blodtryks kontrollernes hyppighed er vekslende, afhængigt af sværhedsgrad, komplicerende sygdomme og medicinering.

Det aftales ved lægen, hvordan den fremtidige kontrol vil forløbe. Ved ukomkliceret forløb vil kontrollerne foretages af sygeplejerskerne - med lægelig backup.

Sygeplejerskekontroller
Ved velbehandlet blodtryk kan kontrolhyppigheden variere fra hver 3. måned, hvert ½ år til årlig kontrol.
Kontrollen varetages af sygeplejersken.
Det aftales om der skal tages blodtryk i klinikken eller om blodtrykket skal tages som hjemmeblodtryk( mulighed for at låne en blodtryksmåler i klinikken)
Evt. vil der blive taget blodprøver ved kontrollen afhængig af, hvilken medicin blodtrykket behandles med.

Kontrollerne sat i skema nedenfor:
Kontroller ved velbehandlet blodtryk

Kontroltype Hos hvem Hvilke undersøgelser
Årskontrol Primært ved sygeplejersken, hvor der tages prøver og blodtryk. Ugen efter ved lægen Blodtryk, blodprøver evt. hjertekardiogram
Halvårs eller 3 måneders kontrol Ved sygeplejersken Blodtryk evt. blodprøver