DIABETESKONTROL


Diabeteskontrollernes hyppighed er vekslende, afhængigt af sværhedsgrad, komplicerende sygdomme og medicinering.

Det aftales ved lægen, hvordan den fremtidige kontrol vil forløbe. Ved ukomkliceret forløb vil kontrollerne foretages af sygeplejerskerne - med lægelig backup.

Sygeplejerskekontroller
Ved velbehandlet diabetes kan kontrolhyppigheden variere fra hver 3. måned, hvert ½ år til årlig kontrol.
Kontrollen varetages af sygeplejersken.
Der tages altid HbA1c - også kaldet sladreprøven. Sladreprøven giver oplysning om, hvordan blodsukkerniveauet har ligget de sidste par måneder før kontrollen. Prøven skal sendes ind og der er svar efter et par dage.
Det aftales om der skal tages blodtryk i klinikken eller om blodtrykket skal tages som hjemmeblodtryk (mulighed for at låne en blodtryksmåler i klinikken).
Evt. vil der blive taget blodprøver ved kontrollen afhængig af, hvilken medicin diabetes behandles med.
Sædvanligvis skal blodprøverne ikke tages fastende (ellers vil det blive oplyst inden kontrollen).